Đăng ký

Bài 1 trang 83 - Sách giáo khoa Hóa 11

Thủy tinh không có nhiệt độ nóng chảy nhất định. Khi đun nóng , nó bị mềm dần rồi mới nóng chảy. Do đó, người ta có thể tạo ra những đồ vật có hình dạng khác nhau.