Đăng ký

Bài 3 trang 11 SGK Hình học 11

Đề bài

Trong các chữ cái sau, chữ nào có trục đối xứng

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình Hnếu phép đối xứng qua d biến Hthành chính nó. Khi đó ta nói Hlà hình có trục đối xứng.

Lời giải chi tiết

Các chữ V, I, E, T , A, M, W, O là những chữ có trục đối xứng.

Chữ N không có trục đối xứng.