Đăng ký

Bài 2 trang 64 - sách giáo khoa Hóa 12

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Tags