Đăng ký

Bài 1 trang 64 - sách giáo khoa Hóa 12

Dãy các polime tổng hợp là: polietilen, polibutadien, nilon-6, nilon-6,6,

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Tags