Đăng ký

Bài 1 trang 91 - Sách giáo khoa Hóa 11

- Hợp chất vô cơ có thể chứa rất nhiều loại nguyên tố , trong khi hợp chất hữu cơ chỉ chứa một số ít nguyên tố như: C, H, O, N, P, S, Cl.

- Hợp chất vô cơ có nhiều cách liên kết như liên kết ion, liên kết kim loại, còn hợp chất hữu cơ phần lớn chỉ có liên kết cộng hóa trị trong phân tử.

shoppe