Unit 9: What are they doing? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 9: What are they doing? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 9 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. Cấu trúc be + Verbing được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ: She is reading a book. Cô ấy đang đọc sách. a Hi, Mai. Where's Tom? Xin chào, Mai. Tom ở đâu? He's in the classroom. Cậu ấy ở trong l

Lesson 2 Unit 9 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a  What are the pupils doing in the classroom? Những bạn học sinh đang làm gì trong lớp học? Well, at the red table, they're drawing pictures. Ồ, tới cái bàn màu đỏ, họ đang vẽ tranh. b  At the blue table, they're making a pap

Lesson 3 Unit 9 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: sk mask: He's making a mask. Cậu ấy đang làm mặt nạ. XT text: She's reading a text. Cô ấy đang đọc bài học. 2. LISTEN AND CIRCLE. THEN WRITE AND SAY ALOUD. NGHE VÀ KHOANH TRÒN. SAU ĐÓ VIẾT VÀ ĐỌC LỚN. 1. a 2. a 3. a 4. b Bài nghe: 1. She

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 9: What are they doing? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!