Review 1 Tiếng Anh 4 Mới - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Review 1 Tiếng Anh 4 Mới được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 4 Mới tập 1

1. LISTEN AND TICK. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NGHE VÀ CHỌN. 1. B 2. B 3. B 4. C 5. A 1. Linda: Good night, Mum. Mother: Good night, Linda. 2 Hoa: What's your name? Tony: My name's Tony. Hoa: What nationality are you? Tony: I'm Australian. 3. Mr Loc: Good morning, class. Class: Good morning, Mr Loc. Mr

Short story Cat and Mouse 1- SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. READ AND LISTEN TO THE STORY. ĐỌC VÀ NGHE CÂU CHUYỆN. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: 2. COMPLETE THE CONVERSATION. HOÀN THÀNH ĐOẠN HỘI THOẠI. Miu: Hello. Mary: Hello. Miu: 1 Who are you? Mary: 2 My name's Mary. Is this Chit's house? Miu: Yes, it is. Chit: Hello, Mary! Mary: Hello, Chit! Chit: 4 How are y

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Review 1 Tiếng Anh 4 Mới - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!