Unit 8: What subjects do you have today? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 8: What subjects do you have today? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. Các em cần lưu ý. Maths môn Toán là hình thức viết gọn của từ Mathematics môn Toán. a What day is it today, Tom? Hôm nay là thứ mấy vậy Tom? It's Monday. Nó là thứ Hai. b Do you have Maths today? Hôm nay bạn có môn Toán không?

Lesson 2 Unit 8 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a What are you doing, Nam? Bạn đang làm gì vậy Nam? I'm studying for my English lesson. Mình đang học bài tiếng Anh của mình. b When do you have English? Khi nào bạn có môn Tiếng Anh? I have it on Mondays, Tuesdays, Thursdays

Lesson 3 Unit 8 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: CT subjeCT : English is my favourite subject. Tiếng Anh là môn yêu thích của tôi. CTS subjeCTS : What subjects do you have today? Hôm nay bạn có môn học gì? 2. LISTEN AND TICK. THEN WRITE AND SAY ALOUD. NGHE VÀ CHỌN. SAU ĐÓ VIẾT VÀ ĐỌC LỚ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 8: What subjects do you have today? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!