Unit 5: Can you swim? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 5: Can you swim? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 5 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. Ở phần này, các em bắt đầu học động từ đặc biệt CAN có thể. CAN được dùng để chỉ một khả năng nào đó. Ví dụ: I can draw. Tôi có thể vẽ. Sau CAN là động từ nguyên mẫu không có “to”. Còn trong trường hợp, chúng ta không thể làm

Lesson 2 Unit 5 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a Can you play volleyball? Bạn có thể chơi bóng chuyền được không? No, I can't, but I can play football. Không, tôi không thể chơi, nhưng tôi có thể chơi bóng đá. b Let's play football. Nào chúng ta cùng chơi bóng đá. OK. Được

Lesson 3 Unit 5 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: S: Sing. I can sing. Tôi có thể hát. SW: SWim. I can't swim. Tôi không thể bơi. 2. LISTEN AND CIRCLE. THEN WRITE AND SAY ALOUD. NGHE VÀ KHOANH TRÒN. SAU ĐÓ VIẾT VÀ ĐỌC LỚN. a 4 b 1 c 2 d 3 Bài nghe: 1. Can you swim? 2. Can you sit on the chair? 3. Can you

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 5: Can you swim? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!