Unit 7: What do you like doing? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 7: What do you like doing? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 7 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. Cách dùng: like + Ving: diễn đạt ý thích, sở thích hay một đam mê của ai đó. Ví dụ: He does like reading novel. Anh ấy rất thích đọc tiểu thuyết, chỉ sở thích She likes listening to folk music. Cô ây thích nghe nhạc dân ca. ch

Lesson 2 Unit 7 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a What's your hobby, Linda? sở thích của bạn là gì vậy Linda? I like playing the piano. Tôi thích chơi đàn piano. b Playing the guitar is my hobby. Chơi đàn ghita là sở thích của mình. c I like singing. Tôi thích hát. Well, we

Lesson 3 Unit 7 trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: FL FLying. Ví dụ: I like flying a kite. Tôi thích thả diều. PL PLaying. Ví dụ: He likes playing the piano. Cậu ấy thích chơi đàn piano. 2. LISTEN AND CIRCLE. THEN WRITE AND SAY ALOUD. NGHE VÀ KHOANH TRÒN. SAU ĐÓ VIẾT VÀ ĐỌC LỚN. 1. b 2. a

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 7: What do you like doing? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!