Unit 4: When's your birthday? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 4: When's your birthday? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 4 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a  Good morning, class. Chào buổi sáng cả lớp. Good morning, Miss Hien. Chúng em chào buổi sáng cô Hiền ạ. b  How are you? Các em có khỏe không? We're fine, thank you. Chúng em khỏe, cảm ơn cô. c  What is the date today, Nam?

Lesson 2 Unit 4 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a  Oh! What a nice cake! 0h! Một cái bánh đẹp làm sao! Yes. It's my birthday today. Vâng. Hôm nay là sinh nhật của mình. b  Happy birthday, Linda. Chúc mừng sinh nhật Linda. Thank you. Cảm ơn bạn. c  When's your birthday, Mai?

Lesson 3 Unit 4 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI.  CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: th: fourth. It's the fourth of June. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6. ch: March. My birthday is on the fifth of March. Sinh nhật của tôi là ngày mùng 5 tháng 3.   2. LISTEN AND CIRCLE. THEN WRITE AND SAY ALOUD.   NGHE VÀ KHOANH TRÒN. SA

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 4: When's your birthday? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!