Unit 10: Where were you yesterday? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 10: Where were you yesterday? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 10 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. Các em cần nhớ: • l/He/She/lt/Danh từ số ít + was • You/We/They/Danh từ số nhiều + were a Where were you yesterday, Linda? Chiều qua em đã ở đâu vậy Linda? I was at home. Em đã ở nhà ạ. b What about you, Nam? Còn em thì sao, N

Lesson 2 Unit 10 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. aWhere were you yesterday, Mai? Bạn đã ở đâu vào ngày hôm qua vậy Mai? I was at home. Mình đã ở nhà. bWhat did you do in the morning? Bạn đã làm gì vào buổi sáng? I watered the flowers. Mình đã tưới hoa. cWhat did you do in th

Lesson 3 Unit 10 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: ED /d/ playED : I played badminton yesterday morning. Tôi đã chơi cầu lông sáng hôm qua. ED /t/ watchED: I watched TV yesterday evening. Tôi đã xem ti vi tối hôm qua. ED /id/ paintED; Mai painted a big picture last weekend. Mai đã vè mộ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 10: Where were you yesterday? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!