Unit 6: Where's your school? - Tiếng Anh lớp 4 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 6: Where's your school? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 Unit 6 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. What about you? Còn bạn thì sao? được dùng khi một người nào đó không muốn lặp lại câu hỏi trước đó. Thay vì họ sè hỏi lặp lại câu hỏi: Where's your school, Jack? thì họ sẽ hỏi What about you. Jack?, nó có cùng ý nghĩa với câu

Lesson 2 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LOOK, LISTEN ANH REPEAT. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: NHÌN, NGHE VÀ ĐỌC LẠI. a Hello, Phong. Where are you going? Xin chào, Phong. Bạn đang đi đâu đây? I'm going to school, Judy. Tôi đang đi học, Judy. b Where's your school? Trường của bạn ở đâu? It's in Nguyen Du Street. Nó ở trên đường Nguyễn Du. c W

Lesson 3 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. LISTEN AND REPEAT. NGHE VÀ ĐỌC LẠI. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: SCH SCHool. Ví dụ: This is our school. Đây là trường của chúng tôi. SK SKipping. Ví dụ: Mai likes skipping. Mai thích nhảy dây. STR STReet. Ví dụ: My school is in Nguyen Du street. Trường của tôi nằm trên đường Nguyễn Du. 2. LISTEN AND CI

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 6: Where's your school? - Tiếng Anh lớp 4 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!