Unit 20: Where's Sa Pa? Sa Pa ở đâu? - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 20: Where's Sa Pa? Sa Pa ở đâu? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 20 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3

:1. a             2. b             3. a AUDIO SCRIPT: 1. Mai: Let's play a city game! Nam: OK. Mai: Look. This city in north Viet Nam. What's its name? 2. Nam: Now it's my turn. This city is in south Viet Nam. What's its name? 3. Nam: Now, it's my turn. This city is in central Viet Nam. What's its n

Lesson 2 - Unit 20 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3

:a 4 b 2 c 1 d 3 AUDIO SCRIPT: 1. Linda: Is this Ha Noi? Nam: Yes, it is. Linda; It's beautiful! 2. Linda: Where is Can Tho, Nam? Nam: It's in south Viet Nam. 3. Mai: Look! This Is Hue. Tony: Where is it, Mai? Mai: It's in central Viet Nam. It's far from here. 4. Mai: Here is Ha Long Bay. Tony: Is H

Lesson 3 - Unit 20 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3

: 1. His family is in Sa Pa. 2. He's eight years old. 3. It's in north Viet Nam. 4. No, it isn't. It's far from Ha Noi. TẠM DỊCH: Xin chào. Tên mình là A Vung. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng rất xa so với Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở

Review 4 - Ôn tập 4 trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3

: 1. a 2. b 3. a   4. b    5. a AUDIO SCRIPT: 1. Tom: Do you have a pet? Mai: Yes, I do. I have a goldfish. 2. Linda: How many parrots do you have? Mai: I have two. 3. Mai: Hello, Mai's speaking. Linda: Hello, Mai. It's Linda. I'm in Da Nang now. Mai: Great! It's raining in Ha Noi. What's the weathe

Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3

: 1 d cold old 2  a wait late 3  e walk talk 4  c play stay 5  b hello know 4.  READ AND WRITE. Đọc và viết. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 20: Where's Sa Pa? Sa Pa ở đâu? - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!