Unit 14. Are there any posters in the room? - Có nhiều áp phích trong phòng không? - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 14. Are there any posters in the room? - Có nhiều áp phích trong phòng không? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 14 trang 24,25 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 1 Bài học 1 BÀI 1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a   This is a picture of my room. Đây là tấm hình phòng mình. Are there any chairs in the room? Có nhiều chiếc ghế trong phòng không? Yes, there are. Vâng, có. b   Are there any posters in the room? Có n

Lesson 2 - Unit 14 trang 26,27 SGK Tiếng Anh lớp 3

Những quyển sách the books trong bức tranh a nằm trên bàn are on the desk, còn ở bức tranh b nó nằm trên ghế are on the chair. Đèn ngủ the lamp trong bức tranh a không có, còn ở bức tranh b nó nằm trên tủ is on the cupboard. Những cái ghế two chairs trong bức tranh a thì ở sau cái bàn are behind th

Lesson 3 - Unit 14 trang 28,29 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 3 Bài học 3 BÀI 1. LISTEN AND REPEAT. Nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: A      fAn        There's a fAn on the wall.  U      cUp         There's a cUp on the table. BÀI 2. LISTEN AND WRITE. Nghe và viết. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: 1. cup                     2. fan AUDIO SCRIPT 1. Where's th

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 14. Are there any posters in the room? - Có nhiều áp phích trong phòng không? - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!