Unit 13: Where's my book - Quyển sách của tôi ở đâu ? - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 13: Where's my book - Quyển sách của tôi ở đâu ? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 13 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 1 Bài học 1 BÀI 1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a   Where's my book. Mum? Quyển sách của con ở đâu vậy mẹ? I can't see it in my room! Con không thấy nó trong phòng của con! It's here, dear. Nó ở đấy, con yêu. On the chair. Ở trên ghế.  Is the pen ther

Lesson 2 - Unit 13 trang 20,21 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 2 Bài học 2 BÀI 1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a   Where are my posters, Mum? Những tấm áp phích của con ở đâu vậy mẹ? I don't know, dear. Mẹ không biết, con yêu à. Look in your bedroom. Tìm trong phòng ngủ của con thử. b  Oh, they're under my bed. Ồ

Lesson 3 - Unit 13 trang 22,23 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 3 Bài học 3 BÀI 1. LISTEN AND REPEAT. Nhìn và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: CH CHair It's under the chair, WH WHere Where's the ball? BÀI 2. LISTEN AND WRITE. Nghe và viết. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: 1. Where's   2. chair AUDIO SCRIPT 1. Where's the book? 2. The book is on the chair. BÀI 3. LET

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 13: Where's my book - Quyển sách của tôi ở đâu ? - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!