Unit 12: This is my house - Đây là nhà của tôi - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 12: This is my house - Đây là nhà của tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 1 Bài học 1 BÀI 1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a   This is my house. Đây là nhà của mình. Wow! It's big! Ồ! Nó lớn quá! b  There's a garden over there. Come and see it.  Có một khu vườn ở đây. Đến và nhìn xem. It's very nice! Nó rất đẹp! BÀI 2: POINT

Lesson 2 - Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 2 Bài học 2 BÀI 1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a  This is the living room. Đây là phòng khách. Wow! It's nice! Ồ! Nó thật đẹp! Is there a garden? Có một khu vườn phải không? Yes, there is. Vâng, đúng rồi. Come and see it. Đến và xem nó đi. b   Is the

Lesson 3 - Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 3 Bài học 3 BÀI 1. LISTEN AND REPEAT. Nhìn và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: CH kitCHen            This is the kitchen, TH       baTHroom   Is there a bathroom? BÀI 2. LISTEN AND WRITE. Nghe và viết. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: 1.  bathroom 2. kitchen AUDIO SCRIPT 1. The bathroom is large. 2. Is

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 12: This is my house - Đây là nhà của tôi - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!