Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 22 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài) SGK Toán 5

Bài 2 trang 23 SGK Toán 5

a 135m = 1350dm            b 8300m = 830dam                 c 1mm = frac{1}{10} cm     342dm = 3420cm              4000m = 40hm                         1cm = frac{1}{100} m         15cm = 150mm                 25 000m =25km                       1m = frac{1}{1000} km

Bài 3 trang 23 SGK Toán 5

a 4km 37m = 4037m                               8m 12cm = 812cm                                 b 354dm = 35m 4dm     3040m = 3km 40m.

Bài 4 trang 23 SGK Toán 5

Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh = quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng + 144km.  Quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh = quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng + quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Đường sắt từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh dài số

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!