Luyện tập trang 143 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 143 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 143, 144 SGK Toán 4

1. a Diện tích hình thoi là:        frac{19×12}{2}=114cm2 b Ta có: 7dm = 70cm Diện tích hình thoi là:        frac{30×70}{2}=1050cm2 2.  Diện tích miếng kính hình thoi là:           frac{14×10}{2}=70cm2 3.  Có thể xếp hình như sau: Đường chéo thứ nhất của hình thoi bằng:       2 × 2 =4 cm

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 143 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan