Diện tích hình thoi - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Diện tích hình thoi được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 142, 143 SGK Toán 4

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 cùng đơn vị          S = {{m times n} over 2}   hoặc S = m times n : 2 S là diện tích của hình thoi, m, n là độ dài của hai đường chéo. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.  a Diện tích hình thoi ABCD là: {{3 times 5} over 2} = {{15} ove

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Diện tích hình thoi - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan