Hình thoi - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Hình thoi được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 140, 141 SGK Toán 4

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song với bốn cạnh bằng nhau. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. Hình 1, Hình 3 là hình thoi     Hình nào là hình chữ nhật Nói thêm: Hình 2 , hình 4 , hình 5 không phải là hình thoi vì không có bốn cạnh bằng nhau. Hình 1, 3, 4 không phải là hình chữ nhật vì không có góc vuôn

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Hình thoi - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!