Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 32 SGK Toán 5

1. Muốn biết số thứ nhất gấp số thứ hai bao nhiêu lần ta lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai. 2.  Xác định vị trí và vai trò của x trong phép tính rồi áp dụng các quy tắc đã học ở lớp 3 để giải bài toán tìm x. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. a Ta có : 1:  frac{1}{10} =10 nên 1 gấp 10 lần  frac{1}{10

Bài 3, 4 trang 32 SGK Toán 5

3. Tính tổng số phần bể nước mà vòi nước chảy vào bể trong hai giờ. Tìm trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ta lấy tổng số phần bể nước mà vòi nước chảy vào bể trong hai giờ chia cho 2. 4. Tính giá tiền trước đây khi mua 1m vải = giá tiền khi mua 5m vải  : 5  Tính

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!