Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 31 SGK Toán 5

1. a Ta có: frac{18}{35}<frac{28}{35}<frac{31}{35}<frac{32}{35}. Vậy các phấn số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:  frac{18}{35};, frac{28}{35};, frac{31}{35};, frac{32}{35} b Quy đồng mẫu số MSC = 12: frac{2}{3}=frac{8}{12} ;      frac{3}{4}=frac{9}{12} ;        frac{5}{

Bài 3, 4 trang 32 SGK Toán 5

3.   Đổi 5 ha sang đơn vị đo là mét vuông. Diện tích hồ nước = diện tích khu nghỉ mát  x {3 over {10}}. LỜI GIẢI CHI TIẾT 3. Đổi:  5ha = 50 000 m^2 Diện  tích hồ nước là :       50 000times {3 over {10}} = 15 000 m^2                                Đáp số:  15 000 m^2 . 4. Ta có sơ đồ:

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!