Đăng ký

Bài 3, 4 trang 32 SGK Toán 5

Đề bài

3. Diện tích một khu nghỉ mát là \(5\) ha, trong đó có  \({3 \over {10}}\) diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông ?

4. Năm nay tuổi bố gấp \(4\) lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố hơn con \(30\) tuổi.

Hướng dẫn giải

3. -  Đổi \(5\) ha sang đơn vị đo là mét vuông.

- Diện tích hồ nước = diện tích khu nghỉ mát  x \({3 \over {10}}\).

Lời giải chi tiết

3. Đổi:  \(5ha = 50 000 m^2\)

Diện  tích hồ nước là :

      \(50 000\times {3 \over {10}} = 15 000 (m^2)\)       

                        Đáp số:  \( 15 000 m^2 \).

4. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

        \(4 - 1 = 3\) (phần)

Giá trị một phần là: 

        \(30:3=10\) (tuổi)

Tuổi của con là 

        \(10\times1 = 10\) (tuổi)

Tuổi của bố là 

        \(10 \times 4 = 40\) (tuổi)

                       Đáp số: Bố: \(40\) tuối ; Con:  \(10\) tuổi.

shoppe