Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 16 SGK Toán 5

a  frac{7}{9}×frac{4}{5}  =frac{7×4}{9×5}=frac{28}{45} ; b  2frac{1}{4}×3frac{2}{5}  =frac{9}{4}×frac{17}{5}=frac{153}{20} ; c  frac{1}{5}:frac{7}{8}  =frac{1}{5}×frac{8}{7}=frac{8}{35} ; d  1frac{1}{5}:1frac{1}{3}  =frac{6}{5}:frac{4}{3}=frac{6}{5}×frac{3}{4}=fra

Bài 2 trang 16 SGK Toán 5

Xác định vai trò của x trong phép tính rồi thực hiện theo các công thức đã học ở lớp 3. LỜI GIẢI CHI TIẾT a x +  frac{1}{4} =  frac{5}{8}                         b x   frac{3}{5} =  frac{1}{10}     x =  frac{5}{8}   frac{1}{4}                             x =  frac{1}{10} + fr

Bài 3 trang 17 SGK Toán 5

b 1m 75cm = 1m +  frac{75}{100} m =  1frac{75}{100} m; c 5m 36 cm = 5m +  frac{36}{100} m =  5frac{36}{100} m; d 8m 8cm = 8m +  frac{8}{100} m =  8frac{8}{100} m.

Bài 4 trang 17 SGK Toán 5

Chiều dài mảnh đất là 10 x 5 = 50m. Chiều rộng mảnh đất là 10 x 4 = 40m. Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m^2 Chiều dài nhà là 10 x 2 =20 m. Chiều rộng nhà là 10 m. Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200m^2 Ao hình vuông có cạnh dài là:  10 x 2 =20m Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m^2 Diện tích p

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!