Luyện tập chung trang 15 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 15 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 15 SGK Toán 5

a  frac{14}{70}  =frac{14:7}{70:7}=frac{2}{10} ; b  frac{11}{25}  =frac{11 times 4}{25 times 4}=frac{44}{100} ; c  frac{75}{300}  =frac{75:3}{300:3}=frac{25}{100} ; d  frac{23}{500}  =frac{23 times 2}{500 times 2}=frac{46}{1000} .

Bài 2 trang 15 SGK Toán 5

a  8frac{2}{5}  =frac{42}{5} ;             b  5frac{3}{4}  =frac{23}{4} ; c  4frac{3}{7}  =frac{31}{7} ;             d  2frac{1}{10}  =frac{21}{10} .

Bài 3 trang 15 SGK Toán 5

a 1dm =  frac{1}{10} m                   b 1g =  frac{1}{1000} kg    3dm =  frac{3}{10} m                        8g =  frac{8}{1000} kg    9dm =  frac{9}{10} m                        25g =  frac{25}{1000} kg c 1 phút =  frac{1}{60} giờ  6 phút =  frac{6}{60} giờ = frac{1}{1

Bài 4 trang 15 SGK Toán 5

2m 3dm = 2m +  frac{3}{10} m =  2frac{3}{10} m; 4m 37cm = 4m +  frac{37}{100} m =  4frac{37}{100} m; 1m 53cm = 1m +  frac{53}{100} m =  1frac{53}{100} m. LOGIAIHAY.COM

Bài 5 trang 15 SGK Toán 5

Ta có: 3m và 27 cm = 3m + 27 cm = 300cm + 27cm = 327cm;  Vậy chiều dài sợi dây là 327cm. 327cm =320cm + 7cm = 32dm + 7cm = 32frac{7}{10} dm; Vậy chiều dài sợi dây là  32frac{7}{10} dm. 3m và 27 cm = 3m + 27 cm =  3frac{27}{100} m Vậy chiều dài sợi dây là 3frac{27}{100} m.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 15 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!