Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 15 SGK Toán 5

a  frac{7}{9}+frac{9}{10}  =frac{70}{90}+frac{81}{90}=frac{151}{90} ; b  frac{5}{6}+frac{7}{8}  =frac{20}{24}+frac{21}{24}=frac{41}{24} ; c  frac{3}{5}+frac{1}{2}+frac{3}{10}= frac{6}{10}+frac{5}{10}+frac{3}{10} =frac{6+5+3}{10}=frac{14}{10}=frac{7}{5} .

Bài 2 trang 16 SGK Toán 5

a frac{5}{8}frac{2}{5}=frac{25}{40}frac{16}{40}=frac{9}{40} b,1frac{1}{{10}} frac{3}{4} = frac{{11}}{{10}} frac{3}{4} = frac{{22}}{{20}} frac{{15}}{{20}} = frac{7}{{20}} c,frac{2}{3} + frac{1}{2}, frac{5}{6} = frac{4}{6} + frac{3}{6} frac{5}{6} = frac{{4 + 3 5}}{6}

Bài 3 trang 16 SGK Toán 5

Ta có: frac{3}{8}+frac{1}{4}=frac{3}{8}+frac{2}{8}=frac{5}{8}  Vậy  frac{3}{8}+frac{1}{4}=frac{5}{8}  Chọn đáp án C.

Bài 4 trang 16 SGK Toán 5

b 7m 3dm = 7m +  frac{3}{10} dm =  7frac{3}{10} dm; c 8dm 9cm = 8dm +  frac{9}{10} dm =  8frac{9}{10} ; d 12cm 5mm = 12cm +  frac{5}{10} cm =  12frac{5}{10} cm.

Bài 5 trang 16 SGK Toán 5

  frac{1}{10} quãng đường AB dài số kilômét là :                   12 : 3 = 4 km Quãng đường AB dài số kilômét là :                   4 times 10 = 40 km.                                  Đáp số: 40km

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!