Đăng ký

Câu hỏi 1 trang 27 SGK Giải tích 12

Đề bài

Cho hàm số: \(y = {{2 - x} \over {x - 1}}\) (H.16) có đồ thị (C).

Nêu nhận xét về khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞

Hướng dẫn giải

Khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞ dần tiến về 0.