Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến - Toán lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 9 SGK Đại số 10 nâng cao

a Không là mệnh đề b Là mệnh đề sai c Là mệnh đề sai  

Câu 2 trang 9 SGK Đại số 10 Nâng cao

a Phủ định của mệnh đề “Phương trình x2 – 3x + 2 = 0 có nghiệm” là “Phương trình x2 – 3x + 2 = 0 không có nghiệm” Mệnh đề phủ định sai. b Phủ định của mệnh đề “210 – 1 chia hết cho 11” là đề “210 – 1 không chia hết cho 11”. Mệnh đề phủ định sai. c Phủ định của mệnh đề “Có vô số số nguyên tố” là “có

Câu 3 trang 9 SGK Đại số 10 Nâng cao

Tứ giác ABCD là hình vuông nếu và chỉ nếu nó là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc Tứ giác ABCD là hình vuông khi và chỉ khi nó là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc. Mệnh đề P ⇔ Q  là mệnh đề đúng.  

Câu 4 trang 9 SGK Đại số 10 Nâng cao

Mệnh đề P5 là: “52 – 1 chia hết cho 4” là mệnh đề đúng vì 24 chia hết cho 4. Mệnh đề P2 là: “22 – 1 chia hết cho 4” là mệnh đề sai vì 3 không chia hết cho 4.  

Câu 5 trang 9 SGK Đại số 10 Nâng cao

a exists n ∈ N, n2 – 1 không phải là bội của 3 b exists x ∈ N, x2 – x + 1 ≤ 0 c forall x in ,Q;,,{x^2} ne 3 d forall n, in ,N,,{2^n} + 1 không là số nguyên tố e exists n ∈ N, 2n < n + 2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến - Toán lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!