Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc - Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 40 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

CHỌN C Vì chu kì tỉ lệ nghịch với tần số theo công thức T = {1 over f} 

Bài 2 trang 40 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Kim phút quay 1 vòng hết 1 h =>{T{ph}} = 1h Kim giờ quay 1 vòng hết 12h  =>{Tg} = 12h {{{omega g}} over {{omega {ph}}}} = {{{{2pi } over {{Th}}}} over {{{2pi } over {{T{ph}}}}}} = {{{T{ph}}} over {{Tg}}} = {1 over {12}} {{{vg}} over {{v{ph}}}} = {{{rg}} over {{r{ph}}}}.{{{o

Bài 3 trang 40 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Bán kính quỹ đạo :           r = 6400 + 300 = 6700 km eqalign{  & omega  = {v over r} = {{7,9} over {6700}} = 1,{18.10^{ 3,}}rad/s  cr  & T = {{2pi} over omega} approx 5325s = 1h28min 45s  cr  & f = {1 over T} = 1,{88.10^{ 4}}Hz cr}

Câu C1 trang 38 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Trong chuyển động tròn đều , độ lớn vận tốc không đổi nhưng phương của vectơ vận tốc luôn thay đổi.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc - Vật lý lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!