Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều - Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Chọn gốc tọa độ O ở vị trí bắt đầu giảm vận tốc , chiều dương là chiều chuyển động , gốc thời gian t0 = 0 là lúc bắt đầu giảm vận tốc thì {v0} = 72,km/h = 20,m/s,; {S1} = Delta x = 50,m;{v1} = {{{v0}} over 2} = 10,m/s a       a = {{v1^2 v0^2} over {2Delta x}

Bài 2 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Khoảng cách từ điểm ném đến điểm bắt gạch là 4m ; Vận tốc gạch tại điểm bắt v = 0 Chọn chiều dương hướng lên thì : eqalign{  & h = Delta x = {{ v0^2} over {2a}} = {{ v0^2} over {2 g}} = {{v0^2} over {2g}}  cr  & {v0} = sqrt {2gh}  = sqrt {2.9,8.4}  = 8,85m/s cr}

Bài 3 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Chọn hệ tọa độ như hình 6.3 , gốc thời gian là lúc ném thì {v0} = 4,0m/s;a =  g =  9,8m/{s^2} Phương trình chuyển động : h = 4t 4,9{t^2}s;m Biểu thức vận tốc :         v = 4 9,8t s;m a Khi chạm đất : h= 0 t4 4,9t = 0 <  =  > left[ matrix{  t = 0text{ lúc bắt đầu ném}

Bài 4 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Chọn chiều dương là chiều chuyển động để : Delta x = S;v = 300km/h = 83,3m/s Độ dài quãng đường lớn nhất máy bay có thể đi trước khi cất cánh : {S{{rm{max}}}} = 1,8,km = 1800m Điều kiện về quãng đường : S le {S{{rm{max}}}} < = > {{{v^2}} over {2a}} le {S{{rm{max}

Bài 5 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Chọn gốc tọa độ tại ga , chiều dương là chiều chuyển động : Delta x = S Vận tốc của chuyển động thẳng đều là vận tốc cuối của đoạn đường tăng tốc S1 nên : 2a{S1} = {v^2} v0^2 = {v^2} =  > v = sqrt {2a.{S1}}  = sqrt {2.0,1.500}  = 10m/s Thời gian tăng tốc : {t1}

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều - Vật lý lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!