Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành - Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

D . A có 2 CSCN ; B có 4 CSCN ; C có 3 CSCN ; D Có 1  CSCN

Bài 2 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Thước đo có left{ matrix{  GHĐ:20,cm hfill cr  ĐCNN:0,5cm hfill cr}  right. Chiều dài bút l =15 cm Sai số tuyệt đối : Delta l = {1 over 2} ĐCNN = 0,25 cm Sai số tương đối : {{Delta l} over l} = {{0,25} over {15}} approx 1,7%

Bài 3 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Điểm A cho ta biết giá trị của vận tốc tại t = 0 Góc alpha cho ta biết tan alpha  = {{v {v0}} over t} = a, giá trị của gia tốc.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành - Vật lý lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!