Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng - Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 20 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vận tốc trung bình trên đoạn : eqalign{& AB:,{v{AB}} = {{12} over {{1 over 3}}} = 36left {km/h} right  cr& BC:,{v{BC}} = {{12} over {0,5}} = 24km/h  cr& CD,:,{v{CD}} = {{12} over {{1 over 3}}} = 36km/h  cr& AD,:{v{AD}} = {{3.12} over {{1 over 3} + {1 over 2} + {1 over 3}}} =

Bài 2 trang 20 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Người lái xe giữ nguyên vận tốc 90km/h có nghĩa là trên đoạn đường 3 km khảo sát, xe chuyển động thẳng đều với v = 90 km/h = 25m/s Vận tốc đo được: v' = {{3000} over {130}} = 23,1left {m/s} right Vậy : v’ ≠ v ⟹ Tốc kế không chính xác

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng - Vật lý lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!