Bài 6. Sự rơi tự do - Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 6. Sự rơi tự do được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Chọn C. Người nhảy dù trên hình 6 .2  đang rơi tự do

Bài 2 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Chọn hệ tọa độ như hình vẽ : gốc O  equiv  điểm thả vật      Gốc thời gian là lúc thả vật . Lấy g = 9,8 m/s2 h.6.2 Áp dụng công thức liên hệ , ta được : v = sqrt {2gh}  = sqrt {2.9,8.5}  = 9,9m/s

Bài 3 trang 32 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Rơi tự do từ độ cao h = 80 m so với đất. Thời gian rơi : t = sqrt {{{2h} over g}}  = sqrt {{{2.80} over {9,8}}}  approx 4,04s

Bài 4 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Chọn hệ tọa độ gốc O trùng với điểm thả vật, gốc thời gian là lúc vật I bắt đầu rơi Phương trình chuyển động của vật I : {h1} = {{g{t^2}} over 2} = 4,9{t^2}s;m Phương trình chuyển động của vật II: {h2} = {{g{{t 0,5}^2}} over 2} = 4,9{t 0,5^2}s;m Khoảng cách hai vật: left| {

Câu C1 trang 29 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Người nhảy dù không rơi tự do khi đang ở tư thế như trong ảnh vì lực cản không khí là đáng kể.

Câu C2 trang 30 SGK 10 Nâng Cao

Rơi tự do là chuyển động nhanh dần Muốn biết điều này , ta đo quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp . Sẽ thấy quãng đường đo tăng dần nhưng chứng tỏ vận tốc tăng ⇔ Chuyển động nhanh dần.

Câu C3 trang 31 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Các yếu tốc của vectơ gia tốc rơi tự do overrightarrow g :    Điểm đặt tại vật ;    Phương thẳng đứng , chiều hướng xuống ;    Độ dài tỉ lệ với độ lớn của g theo kết quả thí nghiệm trong bảng 1 thì g approx 9,75,m/{s^2}

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 6. Sự rơi tự do - Vật lý lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!