Đăng ký

Thể thơ, chủ đề và bố cục bài thơ Quê hương của Tế Hanh

233 từ Văn mẫu

1. Thể thơ, chủ đề

Bài “Quê hương”dược viết theo thể thơ 8 tiếng (thơ mới) vừa có vần trắc và vần bằng (chuyển đổi từng cặp câu, từ bằng qua trắc).

Bài thơ thể hiện lòng yêu mến, tình thương nhớ của đứa con đi xa đối với quê hương thân thiết.

2. Bố cục bài thơ

Có 4 phần (cấu trúc theo thời gian và diễn biến sự việc, tâm trạng).

  • Hái câu thơ đầu: Vị trí làng tôi, một làng chài ven biển.
  • 6 câu thơ tiếp: Cảnh trai tráng bơi thuyền ra khơi đánh cá.
  • 8 câu thơ tiếp theo: Cảnh dân làng đón tiếp đoàn thuyền đánh cá trở về.
  • 4 câu thơ cuối: Nỗi thương nhớ làng chài của đứa con xa quê.