Đăng ký

Giới thiệu một vài nét về nhà thơ Tế Hanh

331 từ Văn mẫu

Trần Tế Hanh có bút danh là Tế Hanh. Ông sinh năm 1921 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Học ở Huế, đỗ tú tài năm 1943, khi còn đi học đã có nhiều thơ đăng báo. Näm 1940, tập thơ đầu tay “Nghẹn ngào" được giải thưởng Tự lực văn đoàn. Năm 1943, xuất bản tập thơ “Hoa niên"

Sau Cách mạng, ông làm công tác văn hóa, văn nghệ ở Huế và Liên khu V.

Từ năm 1955, ông công tác ở Hội Văn nghệ, Hội Nhà văn ở Hà Nội, làm thơ và dịch thơ.

Tế Hanh có tất cả 18 tập thơ: “Nghẹn ngào", “Hoa Nam", “Gửi miền Bắc",...và ‘Tuyển tập".

“Quê hương”, “Nhớ con sông quê hương", "Bài thơ tình ở Hàng Châu" là những bài thơ đặc sắc, tiêu biểu cho hồn thơ của Tế Hanh: nồng nàn, thiết tha, chung thủy và ân tình.

Bài “Quê hương” được Tế Hanh viết năm 1939, khi ông 18 tuổi đang học Trung học tại Huế, sau được in trong tập “Hoa niên" (1943).