Đăng ký

Phần điện năng - Công là gì và công thức tính công của dòng điện

Phần điện năng - Công là gì và công thức tính công của dòng điện

Trong chương trình điện năng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về công là gì và cách thức tính công của dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều đi qua hai đầu dây dẫn. Đây là một chương khá quan trọng mà bạn cần lưu tâm đấy!

I. Dòng điện

    1. Khái niệm

Dòng điện của một đoạn mạch được hiểu là dòng dịch chuyển của các điện tích theo các  hướng nhất định. Dòng điện của các mạch điện được tạo ra do sự dịch chuyển có hướng của các electron tự do tồn tại trong dây dẫn. Bên cạnh đó, hạt mang điện trong mạch điện cũng là các ion hoặc chất có tính chất điện li.

Mới nhất:

    2. Tác dụng của dòng điện

Dòng điện có tác dụng rất quan trọng đối với đời sống và được ứng dụng cao, một số vai trò nổi bật như sau:

- Ứng dụng trong phát sáng: đèn led, huỳnh quang,...

- Ứng dụng về nhiệt: bàn là, đèn dây tóc,...

- Ứng dụng trong hóa học: công nghiệp mạ vàng,...

- Ứng dụng từ: quạt điện, chuông điện,....

- Ứng dụng sinh lý: điện tim, châm cứu...

II. Công của dòng điện

Công của dòng điện là gì?

Được định nghĩa là tổng hợp điện năng của một đoạn mạch tiêu thụ, khi dòng điện đi qua dây dẫn điện năng sẽ bị chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Công của dòng điện chính là công của lực điện, và các hạt mang điện di chuyển có hướng.

Năng lượng của dòng điện tác động tạo ra nhiệt năng.

Các dạng năng lượng được chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác:

Công thức tính công là gì:

\(A=Pt=UIt.\)

Công tơ điện dùng để đo lượng điện năng. Công tơ điện có thành phần đơn vị là số đếm cho biết điện năng được ứng dụng là 1 kw giờ: \(1kW.h=3600000J=3600kJ\)

Xem thêm: Điện năng - Công là gì?

Công thức tính công suất dòng điện lượng rất đơn giản và các bạn chắc chắn sẽ sử dụng chúng trong giải bài tập rất nhiều đấy. Đừng quên luyện thật nhiều bài tập để có thể nắm chắc công thức này hơn nhé!

shoppe