Đăng ký

Lý thuyết về Đoạn mạch nối tiếp chuẩn nhất - Vật lý lớp 9

Ở bài viết này Cunghocvui sẽ gửi đến các bạn những kiến thức lý thuyết về đoạn mạch nối tiếp lớp 9 đầy đủ nhất như: thế nào là đoạn mạch nối tiếp, nêu đặc điểm của đoạn mạch mắc nối tiếp,... Cùng với các bài tập đoạn mạch mắc nối tiếp lớp 9.

A. Lý thuyết

I. Thế nào là đoạn mạch nối tiếp

Các thiết bị điện hay dụng cụ điện được mắc nối tiếp với nhau trong mạch điện được hiểu là đoạn mạch nối tiếp

đoạn mạch nối tiếp

II. Nêu đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp

Nếu hai điện trở trong đoạn mạch được mắc nối tiếp thì:

1. Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm

\(I = I_1 = I_2 = ... = I_n\)

2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch:

Sẽ bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần

\(U = U_1 + U_2 + ... + U_n\)

3. Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần

\(R_{tđ} = R_1 + R_2 + ... + R_n\)

4. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó

\(\dfrac {U_1}{U_2} = \dfrac {R_1}{R_2}\)

B. Bài tập đoạn mạch mắc nối tiếp lớp 9

Câu 1: Đâu là phát biểu đúng nhất khi nói về cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp?

A. Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ dòng điện qua các vật dẫn phụ thuộc hoàn toàn vào điện trở các vật dẫn đó.

B. Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ dòng điện có giá trị giống nhau (hay như nhau) tại mọi điểm.

C. Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ dòng điện có giá trị chênh lệch với nhau khoảng 1 - 2 đơn vị.

D. Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ dòng điện có giá trị càng nhỏ nếu điện trở của vật dẫn đó càng lớn.

=> Đáp án đúng: B

Câu 2: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trong đoạn mạch nối tiếp sẽ như thế nào?

A. Luôn luôn nhỏ hơn tổng hiệu của các hiệu điện thế của các điện trở thành phần.

B. Lớn hơn hiệu điện thế của các điện trở thành phần.

C. Bằng các tổng hiệu điện thế của các điện trở thành phần.

D. Bằng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần.

=> Đáp án đúng: C

Câu 3: Cho các công thức về đoạn mạch nối tiếp dưới đây, đâu là công thức sai?

A. \(I = I_1 = I_2 = ... = I_n\)

B. \(U = U_1 + U_2 + ... + U_n\)

C. \(R_{tđ} = R_1 + R_2 + ... + R_n\)

D. \(R = R_1 = R_2 = R_3 = ... = R_n\)

=> Đáp án đúng: D

Câu 4: Cho hai điện trở R1 và R2 có giá trị lần lượt bằng 12 và 18, hai điện trở được mắc nối tiếp với nhau. Hỏi điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó sẽ bằng giá trị nào dưới đây?

A. R12 = 30 (\(\Omega \))

B. R12 = 18 (\(\Omega \))

C. R12 = 12 (\(\Omega \))

D. R12 = 6 (\(\Omega \))

=> Đáp án đúng: A

Câu 5: Cho hai điện trở R1 và R2 có giá trị lần lượt bằng 5 và 10, hai điện trở mắc nối tiếp nhau Cho cường độ dòng điện qua điện trở R1 bằng 4A. Hỏi nhận định nào dưới đây sai?

A. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 có giá trị bằng 20V

B. Cường độ dòng điện qua hai đầu điện trở R2 có giá trị bằng 8A

C. Điện trở tương đương của toàn mạch có giá trị bằng 15\(\Omega \)

D. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng 60V

=> Đáp án đúng: B

Câu 6: Cho hai điện trở R1 và R2 được mắc nối tiếp với ampe kế như hình hình 13 dưới đây. Giá trị điện trở lần lượt bằng 5\(\Omega \) và 10\(\Omega \), ampe kế chỉ 0,2A. Hỏi hiệu điện thế của đoạn mạch AB bằng đáp án nào dưới đây?

A. \(U_{AB}\)  = 15V

B. \(U_{AB}\) = 10V

C. \(U_{AB}\) = 3V

D. \(U_{AB}\) = 2V

=> Đáp án đúng: C

Câu 7: Cho hai điện trở R1, R2, R3 có giá trị lần lượt bằng 12 -18 - 20, ba điện trở được mắc nối tiếp với nhau. Hỏi điện trở tương đương của đoạn mạch mới sẽ bằng bao nhiêu?

A. \(R_{12}\) = 50\(\Omega \)

B. \(R_{12}\)= 38\(\Omega \)

C.  \(R_{12}\) = 32\(\Omega \)

D. \(R_{12}\) = 26\(\Omega \)

=> Đáp án đúng: A

Câu 8: Cho hai điện trở R1, R2, R3 có giá trị lần lượt bằng 8 -12 - 6, ba điện trở được mắc nối tiếp với nhau. Hỏi cường độ dòng điện qua mạch đó bằng bao nhiêu, biết hiệu điện thế qua đoạn mạch U = 65V.

A. I = 3A

B. I = 2,5A

C. I = 2A

D. I = 1,5A

=> Đáp án đúng: B

Câu 9: Cho hai điện trở R1, R2, R3 có giá trị lần lượt bằng 15 - 25 - 20, ba điện trở được mắc nối tiếp với nhau. Hỏi cường độ dòng điện qua mạch đó bằng bao nhiêu, biết hiệu điện thế qua đoạn mạch U = 65V.

A. I = 3A

B. I = 2,5A

C. I = 2A

D. I = 1,5A

=> Đáp án đúng: D

Câu 10: Cho hai điện trở R1, R2, R3 có giá trị lần lượt bằng 15 - 25 - 20, ba điện trở được mắc nối tiếp với nhau. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng I = 1,5A, và hiệu điện thế qua đoạn mạch U = 65V. Người ta tiếp tục mắc thêm R4 vào mạch để làm giảm dòng điện đi chỉ còn một nửa. Hỏi R4 bằng bao nhiêu?

A. \(R_{12}\) = 60\(\Omega \)

B. \(R_{12}\)= 38\(\Omega \)

C.  \(R_{12}\) = 32\(\Omega \)

D. \(R_{12}\) = 26\(\Omega \)

=> Đáp án đúng: A

Câu 11: Cho hai điện trở R1, R2, R3 có giá trị lần lượt bằng 8 -12 - 6, ba điện trở được mắc nối tiếp với nhau. Biết cường độ dòng điện và hiệu điện thế chạy qua mạch lần lượt bằng 2,5A - 65V. Hỏi rằng hiệu điện thế ở từng đầu điện trở bằng bao nhiêu?

A. Giá trị lần lượt bằng: 20V - 15V - 30V

B. Giá trị lần lượt bằng: 20V - 30V - 15V

C. Giá trị lần lượt bằng: 30V - 20V - 15V

D. Giá trị lần lượt bằng: 15V - 30V - 20V

=> Đáp án đúng: B

Cho các dữ liệu sau đây, hãy sử dụng để chọn đáp án đúng cho câu 12 - câu 13

Để mắc nối tiếp hai loại điện trở 2\(\Omega \) và 4\(\Omega \) thành đoạn mạch mà có điện trở tổng bằng 16\(\Omega \) thì:

Câu 12: Có tổng cộng bao nhiêu phương án có thể thực hiện yêu cầu vừa cho?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

=> Đáp án đúng: A

Câu 13: Chọn phương án sai trong các phương án dưới đây.

A. Chỉ dùng duy nhất 8 điện trở loại 2\(\Omega \)

B. Chỉ dùng duy nhất 4 điện trở loại 4\(\Omega \)

C. Dùng một loại điện trở 4\(\Omega \) và 2 điện trở loại 2\(\Omega \)

D. Dùng một loại điện trở 4\(\Omega \) và dùng 5 loại điện trở 2\(\Omega \)

=> Đáp án đúng: D

Xem thêm >>> Giải bài tập đoạn mạch mắc nối tiếp Lớp 9

Trên đây là những kiến thức lý thuyết về đoạn mạch nối tiếp 9 như thế nào là đoạn mạch mắc nối tiếp, đặc điểm của đoạn mạch mắc nối tiếp cùng các bài tập câu hỏi trắc nghiệm. Hy vọng các bài viết dưới đây sẽ giúp ích được nhiều cho quá trình học tập của các bạn học. Chúc các bạn học tập tốt <3

shoppe