Đăng ký

Giải câu 3 trang 15- Sách giáo khoa Vật lí 9

 Theo định luật Ôm:

\(I=\dfrac{U}{R_{tđ}}; I_1=\dfrac{U_1}{R_1}; I_2=\dfrac{U_2}{R_2}\).

 Mặt khác, vì \(R_1\) mắc song song với \(R_2\) nên \(U=U_1=U_2\) và \(I=I_1=I_2\) .

Suy ra: \(\dfrac{U}{R{tđ}}=\dfrac{U}{R_1}+\dfrac{U}{R_2}\Rightarrow \dfrac{1}{R_{tđ}}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\Rightarrow R_{tđ}=\dfrac{R_1.R_2}{R_1+R_2}\)