Đăng ký

Kể lại một việc làm tốt khiến bố mẹ rất vui lòng (Dàn bài)

722 từ

Kể lại một việc làm tốt khiến bố mẹ rất vui lòng (Dàn bài)

a) Yêu cầu
- Dạng bài kể chuyện.
- Nội dung: Kể một chuyện làm bố mẹ vui lòng có thể là chuyện người thật việc thật hoặc câu chuyện do em sáng tạo ra nhưng như thật.

- Bài viết phải là câu chuyện hoàn chỉnh, biết xây dựng nhân vật, kết hợp miêu tả, biểu cảm trong tự sự...

b) Gợi ý
- Cha mẹ luôn yêu thương, quan tâm đến con cái. Với cha mẹ, nhiều khi chỉ một việc nhỏ con cái làm được cũng trở thành niềm vui, nguồn động viên lớn. Vì vậy, em nên chọn việc làm của mình đã mang đến cho bố mẹ sự vui lòng mà kể. Ví dụ:
+ Trước, chưa biết quan tâm chăm sóc cha mẹ - nay có việc làm thể hiện điều đó (khi cha mẹ ốm đau hoặc ngày thường).

+ Trước chưa chăm học - nay đã cố gắng, đạt điểm tốt đầu tiên.
+ Ở nhà, có việc gì đó khá nghiêm trọng - mình đã thể hiện được một thái độ đúng đắn, ảnh hưởng tốt đến hoàn cảnh...
- Cần chú ý sắp xếp các sự việc thành câu chuyện có bố cục chặt chẽ, trình tự kể hợp lí, có tình huống bất ngờ làm câu chuyện hấp dẫn.
- Nhân vật phải có tính cách, tránh thuyết minh dài dòng mà phải để tự hành động, lời nói của nhân vật toát ra ý nghĩa.
- Khi kể phải biết miêu tả, biểu cảm:
+ Tả hình dáng, hoạt động của nhân vật.
+ Những suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật.
- Từ câu chuyện, cần làm cho người đọc hiểu tình yêu thương của con cái với cha mẹ là điều vô cùng quan trọng trong đời sông.

c) Lập dàn ý (dàn ý chung)

 

Mở bài
- Hoàn cảnh nảy sinh câu chuyện.
- Hoặc nguyên cớ nhớ lại kỉ niệm.

Thân bài (Diễn biến câu chuyện)
- Sự việc 1: Sự việc đầu, dẫn đầu là sự việc chính.
- Sự việc 2: Tiếp diễn của sự việc đang diễn ra của câu chuyện.

Kết bài
- Kết thúc câu chuyện.
- Hoặc những suy nghĩ về câu chuyện.

shoppe