Đăng ký

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm - Soạn văn lớp 8

861 từ Soạn bài

II. LUYỆN TẬP

♦ Bài tập 1

   Cho sự việc và nhân vật sau đây: Sau khi bán chó, lão Hạc sang báo cho ông giáo biết.

   Học sinh đóng vai ông giáo viết một đoạn văn kể lại giây phút lão Hạc sang báo tin bán chó với vẻ mặt và tâm trang đau khổ. Các em chú ý yêu cầu miêu tả biểu cảm thể hiện ở vẻ mặt và tâm trạng đau khổ. 

♦ Bài tập 2

  Trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, đoạn văn kể lại giây phút  trên:

“Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi chơi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay:

   -   Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!

   -    Cụ bán rồi?

   -   Bán rồi! Họ vừa bắt xong.

   Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện:

  -   Thế nó cho bắt à ?

  Mặt lão đột nhiẽn co rúm lại. Nhưng vết nhãn xô lại vài nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đẩu lão ngoẹo vè một bền và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...

                                                                                  (Nam Cao — Lão Hạc)

-    Chỉ là việc lão Hạc báo tin đã bán cậu Vàng cho ông giáo biết, nhưng Nam Cao đã khéo kết hợp yếu tô miêu tả và biếu cảm rât rõ nét. Nhà văn khắc họa chân dung lão Hạc đau đớn, xót xa, khố sở với những đường nét độc đáo: nụ cười như mếu, mắt lão ầng ậng nước, mặt lão đột nhiên co rúm lại, nhừng vết nhăn xô lạỉ với nhau, cái đầu lão ngoẹo về một bên, cái miệng móm mém như con nít. Lão hu hu khóc.

-   Xem lại đoạn văn của em viết đă kết hợp được các yếu tố miêu tả và biểu cảm chưa?

-   Những yếu tố miêu tả và biểu cảm ấy đá khắc sâu bộ dạng, cử chỉ của lão Hạc lúc kể lại với ông giáo chuyện bán cậu Vàng. Các chi tiết ngoại hình đó thể hiện một cõi lòng đang dày xé, xót xa, ân hận.

shoppe