Đăng ký

Giới thiệu về ca dao Việt Nam

1,085 từ

Giới thiệu về ca dao Việt Nam

BÀI THAM KHẢO

Ca dao. dân ca là những khái niệm tương đương chi các thể loại trữ tình dân gian kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm của con người Việt Nam. Hiện nay, người ta có sự phân biệt hai khái niệm ca và ca dao. Dân ca là những sáng tác kết hợp lời và nhạc,ca dao là lời thơ của dân ca.

Thí dụ:

“Ai đem con sáo sang sông

Để cho con sáo sổ lồng bay”

Là lời ca dao của bài dân ca Lý con sáo với âm điệu thay đổi theo từng miền:

Thí dụ:

" Ai đem con sáo sang sông

Cho sáo sổ lồng..

Sổ lồng bay xa con sáo ... sáo bay

Sổ lồng bay xa con sáo... sáo bay xa..."

Ca dao còn gồm cả những bài thơ dân gian mang phong cách nghệ thuật chung với lời thơ dân ca.

Ngoài ra, khái niệm ca dao còn được dùng để chỉ một thể thơ dân gian-ca dao. Đó là một thể thơ xen kẽ những câu sáu chữ với câu tám chữ', theo nhịp chẵn, chữ thứ sáu ờ câu sáu vần với chữ thử sáu của câu tám. Thí dụ:

“Tay ôm bó mạ xuống đồ

Miệng ca tay cấy mà lòng nhớ”

Ca dao diễn tả tình cảm, tâm trạng của một số kiểu nhân vật trữ tình: mẹ, nguôi vợ, người con, v.v... trong quan hệ gia đình; chàng trai, cô trong quan hệ tình bạn, tình yêu; người phụ người dân thường v.v. .. trong quan hệ xã hội. Nó không mang dấu ấn cá nhân tác giả như thơ trữ tình (của văn học viết). Trọng ca dao, những tình cảm. tâm trạng của các kiều nhân vật trữ tình và cách thể hiện thế giới nội tâm của các kiểu nhân vật này đều mang tính chất chung, phù hợp với lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, địa phương... Trong cái chung đó, mỗi bài ca dao lại có nét riêng độc đáo, sáng tạo. Bất cứ ai trong nhân dân, nếu thấy bài ca phù hợp đều có thể sử dụng, xem đó là tiếng lòng mình. Vì thế, ca dao được coi là "thơ của vạn nhà”, là tấm gương SOI của tâm hồn và đời sống dân tộc Việt Nam.

Ca dao có những đặc điểm nghệ thuật truyền thống. Nó rất ngắn gọn. Hơn 90% số bài ca dao đã được sưu tầm đều sử dụng thể thơ bát hoặc bát bien Trong ca dao còn có các thể thơ khác như song lục bát (hai câu 7 tiếng kết hợp với câu thơ sáu tám), văn bốn (câu thơ bốn tiếng) năm (câu thớ năm tiếng).

Ca dao là thơ trữ tình - trò chuyện nên khi phân tích, cần tìm hiểu bài ca dao áy là lời của ai tâm sự với ai, tâm sự ấy là gì và được thể hiện như thế nào.

Ca dao rất ngắn gọn, hàm súc, thể hiện đậm nét những yếu tố truyền thống. Khi tìm hiểu những vấn đề nói trên, cần đặt bài ca dao vào nhóm tác phẩm và các hệ thống (đề tài, nhân vật, hình ảnh, ngôn ngữ) của nó. Làm như vậy tức là dựa vào cái chung để hiểu cái riêng và từ riêng mà hiểu cái chung của kho tàng ca dao, từng bài ca dao cụ thể.

shoppe