Đăng ký

Giới thiệu một con đường Lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

425 từ Văn mẫu

Đề bài: Giới thiệu một con đường lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

Bài làm

  1. Đường mòn Hồ Chí Minh - con đường huyền thoại.
  2. Đây là con đường chiến lược nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước - cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong thời đại Hồ Chí Minh. Ngày nay, có dịp đến đây, chúng ta sẽ được chứng kiến những di tích, di chứng của một thời chiến tranh khốc liệt, một thời mà mồ hôi, máu và nước mắt đã đổ nhuộm thấm đất này. Đường mòn Hồ Chí Minh lúc đầu chỉ là con đường mòn nhỏ cho người đi bộ, sau phát triển thành hệ thống gồm cả đường giao liên và đại lộ cho xe vận tải cỡ lớn, dài gần 2 vạn km, len lỏi, dọc ngang suốt dãy Trường Sơn. Từ thung lũng sông Cả (Hà Tĩnh) đến Hải Vân (Quảng Nam - Đà Nẵng) là phần Trường Sơn Bắc, từ Hải Vân đến giáp đồng bằng Nam Bộ (Sông Bé) là Trường Sơn Nam. Đây là tuyến đường vận tải từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam trong suốt hàng chục năm kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
  3. Đường mòn Hồ Chí Minh - một cái tên lịch sử.
shoppe