Đăng ký

Giải câu 4 Trang 43 - Sách giáo khoa Vật lí 6

a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc dễ dàng hơn.

b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là máy cơ đơn giản.