Đăng ký

Giải câu 1 Trang 42 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Lực kéo vật lên bằng (hoặc lớn hơn) trọng lượng của vật.