Đăng ký

Giải câu 4 Trang 151 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     a) Khi thay nguồn sáng laze màu đỏ bằng nguồn sáng laze màu xanh thì bước sóng giảm, nên khoảng vân giảm, còn vị trí vân sáng chính giữa không đổi. Trên màn vẫn thu được hệ vân gồm các vân sáng xanh và tối xen kẽ nhau đều đặn.

     b) Nếu S là nguồn sáng trắng thì thu được hệ vân gồm:

     - Chính giữa là vân màu trắng.

     - Hai bên là những dãy màu như màu cầu vồng, màu đỏ ở ngoài, màu tím ở gần vân sáng trắng trung tâm.