Đăng ký

Giải câu 1 Trang 151 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Phải điều chỉnh màn chắn P và giá đỡ G để chùm tia laze chiếu vuông góc với màn chiếu P và màn quan sát E để tạo ra hệ vân đối xứng, các khoảng vân i bằng nhau.