Đăng ký

Giải câu 3 Trang 151 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Khi đo khoảng vân i bằng thước cặp, ta phải đo khoảng cách giữa n vân mà không đo khoảng cách giữa hai vân kề nhau vì khoảng vân i rất nhỏ, nếu đo khoảng cách giữa n vân, sau đó tìm khoảng vân i thì tránh được sai số lớn của dụng cụ đo.