Đăng ký

Giải câu 2 Trang 151 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Ta có: \(i=\dfrac{\lambda D}{a}\)

Khoảng cách giữa hai khe:

\(a=\dfrac{\lambda D}{i}=\dfrac{0,65.10^{-6}.2}{1,3.10^{-3}}=10^{-3}(m)=1(mm).\)