Đăng ký

Giải câu 3 Trang 94 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. 5 vòng/ giây.

n = 300 vòng/phút = \(\dfrac{300}{60}=5\) (vòng/giây)